Helhedens dagtilbud

Et tilbud til psykisk sårbare unge og voksne

 

Med Helhedens dagtilbud hjælper vi psykisk sårbare personer med at tage de næste vigtige skridt imod en tilværelse i bedre balance med både sig selv om deres omverden.

MÅLGRUPPE

Dagtilbuddet er målrettet unge, som er ude over den skolepligtige alder, og voksne fra 18 år med psykiske udfordringer.

Vi modtager ikke:

-         personer med misbrug som hovedproblematik

-         personer med svære personlighedsforstyrrelser

-         personer med udadreagerende adfærd.

UDBYTTE

Gennem dagtilbuddet vil deltagerne:

 • få afdækket deres ressourcer i forhold til undervisning og beskæftigelse
 • få mulighed for at tage Folkeskolens 9.-10. klasses afgangseksamen
 • udvikle deres sociale kompetencer
 • blive bedre i stand til at fungere på en arbejdsplads
 • udvikle deres mødedisciplin og ansvarlighed i forhold til aftaler
 • blive bedre i stand til at klare en almindelig hverdag
 • lære at lave mad
 • få en større indsigt i kost og ernæring
 • komme i bedre form.
OMFANG

Dagtilbuddet består af 25 timers ugentlig undervisning og beskæftigelse. Aktiviteterne sammensættes i en ugeplan, der udarbejdes individuelt efter den enkelte deltagers behov.

INDHOLD

Dagtilbuddet indeholder følgende aktiviteter:

 • Undervisning i almene skolefag samt musiske, kreative og praktiske fag
 • Beskæftigelse i Helhedens kantine eller Helhedens udehold
 • Kompetencer i personlige pleje, oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb og økonomi
 • Motion
 • Terapeutiske samtaler, coachende samtaler og bodynamic-øvelser
 • Ugentlig evalueringssamtale (individuelt)
 • Ugentligt fællesmøde
FÆLLESSKAB

Undervisning, motionsaktiviteter og beskæftigelse foregår sammen med beboere i Helhedens døgntilbud, ligesom dagtilbuddets personale samarbejder tæt med Helhedens øvrige personale.

TRANSPORT

Deltagerprisen inkluderer transport til og fra Bramming Station (1 gang morgen og 1 gang eftermiddag).

KOST

Der serveres morgenmad og frokost (inkluderet i prisen).

VIGTIGT! Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt på Helheden.