Kreativt værksted

Elever i dagtilbuddet har mulighed for at deltage i undervisning i kreative fag, for eksempel  tegning, maling, keramik, syning og billedvævning.

Der er tilknyttet faste undervisere. Afhængig af elevernes forudsætninger og interesser inden for det kreative område laves desuden aftaler med eksterne undervisere.

Om undervisningen:

I det kreative værksted arbejdes der med mange forskellige materialer: træ, ler, læder, metal, stof, genbrugsmaterialer mm. 
Der designes og fremstilles mange forskellige brugsgenstande, dekorationer, beklædningsgenstande, billeder og malerier.

Eleverne har meget stor medindflydelse på undervisningens indhold og form.

Formålet med undervisningen i kreativt værksted er:

  • At udvikle kreative ressourcer hos den enkelte.
  • At udvikle evnen til at se flere muligheder i forskellige materialer.
  • At udvikle sansen for kreativ udsmykning.
  • At styrke evnen til nytænkning og kreativ innovation i forhold til form og udsmykning.