Pædagogik og behandling

Det teoretiske grundlag for den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats på Helheden baserer sig på følgende teorier og metoder:

Appreciative Inquiry (AI)

AI defineres som ”en anerkendende tilgang, hvor der fokuseres på ressourcer og på det, der fungerer godt”.
På Helheden praktiseres AI i form af værdsættende samtaler og i form af en anerkendende pædagogik.

Coaching

Coaching, forstået som en samtale – og en kommunikationsform, defineret ud fra en kognitiv og systemisk forståelsesramme.

Bodynamic

Psykoterapeutiske samtaler og øvelser, hvor der med fokus på individuelle ressourcer, arbejdes med kropsbevidsthed, grænsesætning, kontaktfærdighed og kommunikation.