Tilkøbsydelser

Tilkøbsydelser er ydelser, som ikke er indeholdt i taksten for et dagtilbud.

Deltagere i dagtilbuddet har mod ekstra betaling mulighed for:

  • At deltage i skitur og sommerferie med beboere og personale fra Helheden
  • At få støtte i eget hjem - se Det Opsøgende Team
  • At få hjælp til transport udover hvad der er indeholdt i taksten
  • At få udarbejdet en ressourceprofil