Undervisning af dagelever

Helheden tilbyder undervisning i 5 eller 10 timer ugentligt for ikke-skolepligtige elever.  Der undervises i almene skolefag. Undervisningen varetages af seminarieuddannede lærere.

Formålet med undervisningen er:

  • At fremme den enkeltes personlige og faglige udvikling med særlig fokus på social inklusion og senere uddannelsesforløb
  • At forberede elever til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet

Undervisningspædagogik:

For at tilgodese elevernes personlige læringsstile benyttes en undervisningsdifferentieret tilgang, som sikrer at, den enkelte elevs faglige niveau og specifikke måde at lære på, tilgodeses. Alle elever får ved opstart i samarbejde med en faglærer udarbejdet en personlig faglig profil, hvor niveauet i de enkelte fag afdækkes. På baggrund heraf opstilles fremtidige faglige mål i forhold til eksempelvis folkeskolens prøver.