‹‹‹Tilbage til Bestyrelse

Hanne Malmvig Christensen

Bestyrelsesmedlem - medarbejderrepræsentant

Uddannelsesmæssig baggrund

  • Diakon

 Supplerende uddannelser

  • Bodynamics 1 årige grunduddannelse
  • Internt træningsforløb i coaching
  • Auditoruddannelse

Erhvervserfaring

  • Ansat som afdelingsleder, på en større socialpsykiatrisk døgninstitution
  • Undervist i systemisk behandling
  • Medlem af censorkorpset på social – og sundhedsassistentskolen

Nøgleord

  • Humoristisk
  • Kontaktskabende