‹‹‹Tilbage til Bestyrelse

Jesper Holst

Bestyrelsesmedlem

jesperholst8@gmail.com

Jesper har bestridt stillinger både nationalt og internationalt som leder, forsker, underviser, rådgiver og forfatter i forhold til spørgsmål vedrørende socialpædagogik , specialpædagogik og handicappolitiske problemstillinger.

Jesper er uddannet som lærer, som cand.pæd.pæd, samt som forsker og Danida rådgiver.