Bosted for psykisk sårbare unge

Et døgntilbud til psykisk sårbare i alderen 14-22 år

I Helhedens ungeafdeling kan psykisk sårbare unge få hjælp til det, der skal til for at finde deres ståsted i en udfordrende verden – og finde deres vej videre i tilværelsen.

Vi tilbyder de unge ro, tryghed, omsorg, empati og struktur. Og samtidig vil de gennem hele forløbet blive støttet og udviklet som mennesker af erfarne fagpersoner med de relevante kompetencer.

Målgruppe

Helhedens Ungeafdeling har plads til 8 i alderen 14 – 22 år.

Vi modtager ikke:

 • unge med misbrug som hovedproblematik

 • unge med svære personlighedsforstyrrelser med udadreagerende adfærd.

Faciliteter

Ungeafdelingens bygninger er på i alt 450 m2 og indeholder:

 • 5 værelser og 2 lejligheder

 • 3 fælles badeværelser (2 lejligheder har eget badeværelse og køkken)

 • fælles køkken

 • fælles spisestue

 • fælles opholdsrum

 • Nattevagten sover i ungeafdelingen

Unge på 17 år og derover har desuden mulighed for at flytte i en af Helhedens botræningslejligheder i umiddelbar nærhed af afdelingen.

VIGTIGT! Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt på Helheden.

Indhold

Beboerne på Helhedens Ungeafdeling kan benytte sig af en lang række tilbud, alt efter ønsker, behov og aftaler med den anbringende kommune.

Muligheder:

 • Træning og støtte i forhold til at klare en almindelig hverdag.
 • Individuelt tilrettelagt undervisning i dansk, engelsk og musik samt kreative og praktiske fag. 
 • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (3-årigt STU-forløb).
 • Arbejdsmæssig beskæftigelse og afklaring i Helhedens kantine, gartnerværksted eller på udeholdet.
 • Praktikforløb uden for Helheden.
 • Motion.
 • Hjælp til at fastholde eksisterende fritidsaktiviteter og komme i gang med nye.
 • Hjælp til at vedligeholde og udbygge socialt netværk uden for Helheden.
 • Krops- og psykoterapeutisk samtaleforløb.
 • Psykologsamtaler.
 • Månedlige samtaler med fast tilknyttet psykiatrisk lægekonsulent.
 • Hjælp til økonomi ved Helhedens socialrådgiver.

Familiesamtaler

Familien er centrale og vigtige personer i forhold til den unges behandling. Personale fra Helheden mødes med den unge og med familien med jævne mellemrum. Vi snakker om, hvad der fungerer, og hvad vi kan udvikle på. Vi diskuterer mål for, hvordan familien kan spille positivt ind på de unges udvikling og trivsel. 

Helhedens uddannede psykoterapeuter og psykolog har mulighed for at afholde samtaler med forældre og søskende om det at være pårørende til en psykisk sårbar.