Pædagogisk og behandlingsmæssig tilgang

 

Psykiatrisk behandling
Helheden har ansat sin egen psykiatriske lægekonsulent.

Vedkommende er speciallæge i psykiatri og har det lægefaglige ansvar for den behandling, som foregår på Helheden.

Konsulenten kommer på Helheden hver 4. uge eller efter behov, hvor vedkommende har samtale med alle beboerne. Konsulenten kan endvidere kontaktes telefonisk i akutte tilfælde.

Der samarbejdes desuden efter behov med børne- og ungdomspsykiatrien.

Psykoterapeutiske samtaler og psykologbistand
Helheden har ansat en Bodynamicterapeut med efteruddannelse som chok-/ traumeterapeut, og en psykoterapeut med supplerende uddannelse i kognitiv tilgang til stemmehøring.

Endvidere er tilknyttet en ekstern kandidat i pædagogisk psykologi, som har mulighed for at afholde samtaler med unge og voksne beboere på Helheden.

 Coaching
I dagligdagen bestræber personalet sig på at gøre brug af en anerkendende og coachende tilgang.

Her fokuseres der på den unges ressourcer og evne til aktivt at øve indflydelse på og tage ansvar for beslutninger og handlinger, som vedrører vedkommendes eget liv.

Flere medarbejdere har en certificeret coachuddannelse.

Bodynamic
Det krops- og psykoterapeutiske arbejde ud fra Bodynamics teori og metode baserer sig på en anerkendende og coachende tilgang, hvor der tages udgangspunkt i beboerens egne fysiske og psykiske ressourcer.

Der arbejdes med en kombination af fysiske øvelser og samtale.

Formålet med det terapeutiske arbejde er:

-      At opøve evnen til at sanse kroppens reaktioner og derved blive bevidst om sine ressourcer.

-      At give ”ro i hovedet” ved at arbejde med kroppen.

-      At øge evnen til grænsesætning, grounding og centrering.

-      At give øget fysisk styrke.      

Bodynamicterapeuten udarbejder i samarbejde med den enkelte unge / voksne et øvelsesprogram.

Flere af de øvrige medarbejdere på Helheden har gennemgået Bodynamics 1 årige grundforløb.

Sport – og motion
Sports- og motionsaktiviteter er en integreret del af behandlingen på Helheden.

Aktiviteterne tilrettelægges i samarbejde med den enkelte unge ud fra interesse og fysisk kondition.

Der kan være tale om følgende aktiviteter:

Fitness i Esbjerg eller på det mindre lokale træningscenter, badminton, tennis, fodbold, svømning, cykling, løb og gåture.

I sommerhalvåret arrangeres desuden rundboldturnering og i vinterhalvåret pool- og bordfodboldturneringer.

Undervisning i idræt indgår desuden som en del af tilbuddet i den interne skole.