Bodynamic

Bodynamic udspringer af den danske afspændingspædagogiske tradition, som har rødder tilbage til 1920'erne og 1930'erne.

Der blev i 1960'erne primært fokuseret på arbejdet med de overspændte muskler, hvor metoderne var faste øvelser med stræk, fysisk optræning og træning i kropsbevidsthed.

Stifteren af Bodynamic, Lisbeth Marcher begyndte i 1960'erne at arbejde med både de overspændte – og de underspændte muskler. Inspirationen til arbejdet med de underspændte muskler kom blandt andet fra den norske fysioterapeut Lillemor Johnsen.

Lillemor Johnson og andres arbejde var reaktioner på Wilhelm Reichs arbejde med at opløse muskelpanseret.
Lillemor Johnson advarede direkte mod forsvarsnedbrydning, som hun så som for risikabelt for klienten.

For Lisbeth Marcher var det egne og kammeraters oplevelse af uhensigtsmæssige forsvarssammenbrud, som rettede opmærksomheden mindre mod det forsvarsnedbrydende og mere mod det ressourceopbyggende.

I perioden 1968 – 1980 opprioriteredes psykologien – og man begyndt at sammenholde viden fra udviklingspsykologien med den motoriske udvikling.

Først og fremmest blev der indsamlet erfaringer om, hvilke muskler der svarede til forskellige psykologiske temaer og til forskellige faser i børns udvikling.