Motionsaktiviteter

Motion og fysisk aktivitet er en væsentlig del af det at være på Helheden.

Vi arbejder ud fra en holdning om, at krop og psyke indvirker på hinanden.

Den fysiske træning er således med til at styrke den fysiske krop og derved indirekte styrke den psykiske tilstand.

Der foregår følgende fastlagte sports- og motionsaktiviteter:

* Træning på motionscenter og/eller i svømmehal 2 gange ugentligt

Herudover er der mulighed for at spille badminton og tennis og deltage i cykel- og gåture.

Disse aktiviteter er valgfrie og aftales individuelt.

Formålet med den fysiske træning er:

  • At styrke beboerens kondition.
  • At modvirke psykisk ubalance.
  • At modvirke overvægt.
  • At modvirke bivirkninger ved den medicin beboerne får for deres psykiske lidelse.
  • At være et alternativ til pn-medicin.
  • Give en naturlig træthed med deraf følgende forbedring af nattesøvn og døgnrytme.

Motionsaktiviteterne tilpasses den enkelte beboers alder og fysiske formåen.

Der lægges op til, at alle beboere dyrker mindst 30 minutters motion dagligt, efter eget ønske.

Motionsaktiviterne kan - afhængig af behovet - foregår alene, sammen med personalet eller sammen med andre beboer