Psykiatrisk behandling

Helheden har egen psykiatrisk konsulent som er speciallæge i psykiatri.
Konsulenten har det lægefaglige ansvar for den behandling, der foregår på Helheden.

Konsulenten kommer på Helheden hver 4. uge eller efter behov og har samtaler med beboerne.

Forud for konsultationen ajourfører en sundhedsfaglig medarbejder medicinobservationer (journal) i samarbejde med de enkelte beboere. Observationerne omhandler som minimum flg. punkter:

 • Beboerens egne observationer?
 • Virkning/bivirkning af den ordinerede medicin?
 • Hvilken PN-medicin og hvor meget er der givet siden sidste konsultation?
 • Selvskadende eller anden uhensigtsmæssig adfærd?
 • Søvn?
 • Psykisk?
 • Fysisk/besøg hos praktiserende læge?
 • Indlæggelser?
 • Blodprøver eller andre undersøgelser?
 • Prøvesvar
 • PN-skemaer

Den psykiatriske konsulent og den ansvarlige medarbejder fra Helheden holder et formøde, hvor den enkelte beboers forløb de sidste 4-6 uger gennemgås.

Den psykiatriske konsulent kan endvidere kontaktes telefonisk i akutte tilfælde.