Terapeutiske samtaler

Alle beboere har mulighed for samtaler med en af Helhedens uddannede psykoterapeuter eller en fast tilknyttet ekstern cand pæd pæd psyk.

Samtalerne kan omhandle ”her og nu” situationer eller det kan dreje sig om mere dybtgående problemstillinger.

Udgangspunktet for samtalerne er, at der arbejdes med det, der relaterer til den unges nutidige livssituation.

Dette gør, at formålet med samtalerne bliver umiddelbart mere forståelige.