Målgruppe

Helheden tilbyder særligt tilrettelagte uddannelsesforløb til:

  • Unge i alderen 16 – 25 år, som opfylder betingelserne for at få en STU – og som har psykiske og psykosociale vanskeligheder

Skolen modtager ikke unge med misbrug og udadreagerende adfærd som hovedproblematik.