Ungdomsuddannelsens indhold

Der er undervisning og praktik fra kl. 08.30 til kl. 14.00 mandag til torsdag. 
Fredag fra kl. 08.30 – 13.00.

Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb af en varighed på op til 12 uger.
Her afklares følgende:

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Faglige kompetencer
  • Interesser
  • Motivation og parathed
  • Særlige forhold / vanskeligheder
  • Læringsstile

I løbet af de første 4 uger i afklaringsforløbet foregår en praktisk og mental forberedelse til at en virksomhedspraktik udenfor Helheden.

Afhængig af den enkelte unges parathed indlægges herefter - fra ca. 5. uge - 1–2 dages ekstern praktik. Der er ligeledes mulighed for at deltage i AMU kurser, eksempelvis med henblik på at erhverve et hygiejnebevis.

Efter at afklaringsforløbet er til ende, udarbejdes en individuel undervisningsplan.

I forlængelse af undervisningsplanen samarbejder skolens personale med den unge om udarbejdelse af et individuelt skema for den unge.

Alle STU-elever har adgang til bærbar og stationær pc, som integreres i undervisningen. Endvidere forefindes Smart Board, som ligeledes bruges i undervisningen.

Den samlede uddannelse er tilrettelagt således:

  1. år: Indgangsåret, hvor det gennemgående tema er afklaring
  2. år: Udviklingsåret, hvor det gennemgående tema er udvikling af kompetencer
  3. år: Udslusningsåret, hvor der er fokus på den unges vej ud i voksenlivet – i forhold til arbejde, bolig og netværk