Dansk 

Styrk dansk - styrk din karriere

På Helheden tilbyder vi undervisning i dansk på flere niveauer og specialdansk målrettet mod unge med læsevanskeligheder.

 
Identitet og formål 

 • Dansk er såvel et sprogfag som et fag, der beskæftiger sig med litteratur, kommunikation og medier 
 • Formålet med danskundervisningen er at udvikle elevens oplevelse af sproget som en kilde til personlig og kulturel udvikling
 • Eleven skal i arbejdet med faget opnå viden om og færdigheder i at bruge sproget alsidigt og personligt
 • Eleven skal blive bedre til at formulere sig i tale og skrift – det kan f.eks. gavne i forhold til jobansøgning
 • Eleven skal lære at læse forskellige teksttyper
 • Undervisningen skal udvikle og styrke elevens evne til at håndtere informationer og forstå indholdet af en given tekst
 • Undervisningen kan forberede og supporte eleven i forhold til undervisning uden for Helheden
 • Undervisningen skal hjælpe eleven til bedre at kunne begå sig i et moderne demokratisk samfund

 

Didaktiske principper

 • Arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige kunnen inden for faget
 • Der arbejdes med mundtlighed og skriftlighed i forhold til tale, lytte, læse og skrive
 • Undervisningen tilrettelægges således, at man arbejder fra det enkle til det mere komplekse


Arbejdsformer
 

 • Undervisningen tilrettelægges med en bred vifte af forskellige arbejdsformer, der spænder fra lærerstyret undervisning til andre mere selvstændige arbejdsformer så som f.eks. par- og gruppearbejde

 
IT i undervisningen 

 • IT inddrages, hvor det kan hjælpe elevens læring og styrke det faglige niveau. IT bruges som et redskab i skriveprocessen og indgår også naturligt i arbejdet med retskrivning, informations-søgning og visuelle kommunikationsformer

 
Evaluering 

 • Der arbejdes med løbende evaluering i forhold til små tests og opgaver som udspringer af undervisningen