Faglig undervisning

Visitering til undervisningsniveau 

Når den unge ønsker et undervisningsmæssigt forløb i sin STU, indleder man dette med et interview for at spore sig ind på det faglige niveau. 

Dette kan suppleres og justeres løbende med relevante tests.

Med udgangspunkt i elevens faglige viden og parathed – og i forhold til fremtidige ønsker om uddannelse og arbejdsmæssig beskæftigelse - tilbydes undervisning i:

  • Dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, arbejdsmarkedsforhold/-økonomi, IT, musik og kreative fag


Der arbejdes frem mod, at eleverne tager 9. – 10. klasses afgangseksamen.

  • Der er mulighed for særlig undervisning til læsesvage unge (FVU)
  • Der tilbydes endvidere faglig support i forbindelse med videre undervisning på: EUC, VUC, Handelsskolen, HF og Handelsskolen