Matematik

Har du ikke tal på din viden, så få viden på dine tal

På Helheden tilbyder vi undervisning i matematik på flere niveauer. Ønsker den unge at arbejde frem mod en eksamen, hjælper og supporter Helheden i forhold til dette.

 
Fagets identitet og formål 

I matematik arbejder vi med forståelse af matematiske problem-stillinger, som man kan bruge i hverdagssammenhænge. 

Formålet med undervisningen, er at udvikle elevernes matematiske kompetence således:

  • at de kan deltage i en matematikundervisning på et højere niveau fx i uddannelsesmæssige sammenhænge
  • at de kan bruge den opnåede matematiske forståelse i forskellige hverdagssituationer
  • at de kan være kreative og kritiske, der hvor de møder matematikken i  deres hverdagen
     

Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes hverdagsliv og deres aktuelle tal- og begrebsforståelse. 

Vi arbejder grundigt med forståelsen af de enkelte faglige begreber. I arbejdet indgår mange forskellige aktiviteter, konkrete materialer, forskellige illustrationer og forskellige symboler. 

Når der er opnået en større indsigt i og forståelse af et begreb, anvender man begrebet i mange forskellige hverdagssituationer og på mange forskellige måder, så der opnås rutine og sikkerhed i arbejdet.

Der er her tale om rutine i:

  • at vurdere problemstillinger i mange forskellige hverdagssituationer
  • at vælge relevante løsningsstrategier
  • at udføre de krævede beregninger på hensigtsmæssige måder

 
Arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde 

I undervisningen benytter man en mangfoldighed af arbejdsformer, således at eleven oplever de faglige begreber på forskellige måder. 

Arbejdet foregår som en blanding af individuelt arbejde samt par- og gruppearbejde .

 
IT i undervisningen 

På Helheden implementerer man IT i undervisningen i det omfang, det vurderes at kunne øge talforståelsen, begrebsforståelsen og regnefærdighederne.