Skriftlige rapporter

 
Skolen udarbejder de individuelle planer for STU-forløbet i samarbejde med UU-vejleder / sagsbehandler og skriver statusrapporter, hvor der opstilles succeskriterier og målsætninger og beskrives progression for den enkelte.