Bosted for psykisk sårbare unge

Et døgntilbud til unge psykisk sårbare i alderen 14 – 23 år.

I Helhedens Ungeafdeling kan psykisk sårbare unge få alt det, der skal til for at finde deres ståsted i en udfordrende verden – og finde deres vej videre i tilværelsen.

Vi giver de unge den nødvendige kombination af ro, tryghed, omsorg, empati og struktur. Og samtidig vil de gennem hele forløbet blive støttet og udviklet som mennesker af erfarne fagpersoner med alle de relevante kompetencer.

MÅLGRUPPE

Helhedens Ungeafdeling har plads til 8 psykisk sårbare unge i alderen 14 – 23 år.

Vi modtager ikke:

 • unge med misbrug som hovedproblematik
 • unge med svære personlighedsforstyrrelser
 • unge med udadreagerende adfærd.
OMGIVELSER OG FACILITETER

Helheden holder til i landbyen  Store Darum, der ligger tæt på Vadehavet, midt imellem Ribe og Esbjerg og blot syv kilometer fra stationsbyen Bramming. Darum blev i 2015 kåret til Danmarks 3. smukkeste landsby – og netop de naturskønne omgivelser med højt til himlen og kort til havet virker som ren salve for sjælen og er med til at danne et enestående fundament for de unge beboeres psykiske (og fysiske) heling.

Ungeafdelingens bygninger på Gl. Sognevej er på i alt 450 m2 og indeholder:

 • 8 værelser
 • 3 badeværelser
 • fælles køkken
 • fælles spisestue
 • fælles opholdsrum
 • personalekontor
 • personalebadeværelse

Unge på 17 år og derover har desuden mulighed for at flytte i en af Helhedens botræningslejligheder i umiddelbar nærhed af afdelingen.

I Helhedens kantine på Møllebakken kan beboere, personale og eventuelle gæster få varm mad mandag til torsdag.

SAMARBEJDE

Selve kernen i vores succes med at hjælpe psykisk sårbare unge er samarbejde. Det er derfor en afgørende forudsætning for et ophold på Helhedens Ungeafdeling, at den unge har et oprigtigt ønske om at samarbejde med personalet.

Et ophold på Helhedens Ungeafdeling har fire vigtige ingredienser:

 1. Individuelle samarbejdsaftaler
 2. Individuelle ugeplaner
 3. Ugentlige trivselssamtaler
 4. Kommunale statusrapporter

Samarbejdsaftalen beskriver de gensidige opgaver og forventninger og udarbejdes umiddelbart efter, at den unge er flyttet ind i Ungeafdelingen. Aftalen kan for eksempel berøre ansvarlig brug af sociale medier i forhold til selvskade.

Ugeplanerne beskriver de aktiviteter, der – med afsæt i samarbejdsaftalen – skal arbejdes med i den pågældende uge.

Trivselssamtalerne bliver brugt til at snakke med den primære kontaktperson om emner, der betyder noget for den sårbare unges hverdag, trivsel og udvikling.

Statusrapporterne bliver udarbejdet af den unge og primærpersonen i fællesskab og bruges ved kommunale statusmøder.

VIGTIGT! Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt på Helheden.

INDHOLD

Beboerne på Helhedens Ungeafdeling kan benytte sig af en lang række tilbud, alt efter ønsker, behov og aftaler med den anbringende kommune.

Muligheder:

 • Træning og støtte i forhold til at klare en almindelig hverdag.
 • Individuelt tilrettelagt undervisning i dansk, engelsk og musik samt musiske, kreative og praktiske fag. Undervisningen kan afsluttes med Folkeskolens 9.-10. klasses afgangseksamen.
 • Undervisning i HF enkeltfag.
 • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (3-årigt STU-forløb).
 • Arbejdsmæssig beskæftigelse og afklaring i Helhedens kantine, gartnerværksted eller på udeholdet.
 • Praktikforløb uden for Helheden.
 • Hjælp til at fastholde eksisterende fritidsaktiviteter og komme i gang med nye.
 • Hjælp til at vedligeholde og udbygge socialt netværk uden for Helheden.
 • Krops- og psykoterapeutisk samtaleforløb.
 • Psykologsamtaler.
 • Månedlige samtaler med fast tilknyttet psykiatrisk lægekonsulent.