Opholdstid i ungeafdelingen 2004 - 2016

Den nyeste statistik viser, at opholdstiden for unge på Helheden falder igen.
Det tyder på, at det målrettede arbejde med at få de unge beboerne videre, bærer frugt.

Her er en opgørelse over beboernes opholdstider i Ungeafdelingen fra 2004 - juni 2016.

  Total 2004-08 2008-12 2012-16
Statistikken omfatter flg. antal: 61 11 26 23
Gennemsnitlig opholdstid i år* 1,49 1,66 1,23 1,30
Flyttet til egen lejlighed: 31% 18% 27% 39%
Flyttet til Helhedens Voksenafdeling: 28% 64% 27% 17%
Flyttet til institution: 23% 18% 27% 22%
Flyttet til familie: 18% 0% 19% 22%
Flyttet til andet: 0% 0% 0% 0%


* 17 af de 61 beboerne er flyttet fra Ungeafdelingen til Voksenafdelingen og disse beboeres opholdstid på Helheden er derfor samlet set længere.