Behandlingstilbud til voksne psykisk sårbare

Helhedens voksenafdeling er et døgntilbud til voksne psykisk sårbare mennesker fra 18 år

 

Helhedens Voksenafdeling er et tilbud til psykisk sårbare voksne, der har brug for omsorgsfuld og faglig kompetent støtte til at finde deres egne ben – og komme videre i livet.

Vi giver hver enkelt beboer den nødvendige ro, tryghed og struktur. Og vel at mærke i et tæt og givende samarbejde med vores erfarne og indlevende fagpersonale.

MÅLGRUPPE

Helhedens Voksenafdeling har i alt 13 døgnpladser til psykisk sårbare fra 18 år og opefter.

Vi modtager ikke:

 • personer med misbrug som hovedproblematik
 • personer med svære personlighedsforstyrrelser
 • personer med udadreagerende adfærd.
OMGIVELSER OG FACILITETER

Helheden holder til i landbyen St. Darum, der ligger tæt på Vadehavet, midt imellem Ribe og Esbjerg og blot syv kilometer fra stationsbyen Bramming. Darum blev i 2015 kåret til Danmarks 3. smukkeste landsby – og netop de naturskønne omgivelser med højt til himlen og kort til havet virker som ren salve for sjælen og er med til at danne et enestående fundament for vores beboeres psykiske (og fysiske) heling.

Voksenafdelingens bygninger på Refshedevej indeholder:

 • 12 lejligheder med eget køkken og bad
 • 1 stort værelse med eget bad og adgang til fælles køkken
 • fælles køkken
 • fælles spisestue
 • fælles opholdsrum

I Helhedens kantine på Møllebakken kan beboere og personale få varm mad mandag til torsdag.

SAMARBEJDE

Grundstenen i vores målrettede arbejde med at hjælpe psykisk sårbare voksne er samarbejde. Det er derfor en afgørende forudsætning for et ophold på Helhedens Voksenafdeling, at beboeren er villig til at samarbejde med personalet.

Et ophold på Helhedens Voksenafdeling har fire vigtige ingredienser:

 1. Individuelle samarbejdsaftaler
 2. Individuelle ugeplaner
 3. Ugentlige trivselssamtaler
 4. Kommunale statusrapporter

Samarbejdsaftalen beskriver de gensidige opgaver og forventninger og udarbejdes umiddelbart efter, at beboeren er flyttet ind i Voksenafdelingen. Aftalen kan for eksempel berøre ansvarlig brug af sociale medier i forhold til selvskade.

Ugeplanerne beskriver de aktiviteter, der – med afsæt i samarbejdsaftalen – skal arbejdes med i den pågældende uge.

Trivselssamtalerne bliver brugt til at snakke med den primære kontaktperson om emner, der betyder noget for beboerens hverdag, trivsel og udvikling.

Statusrapporterne bliver udarbejdet af beboeren og primærpersonen i fællesskab og bruges ved kommunale statusmøder.

VIGTIGT! Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt på Helheden.

INDHOLD

Beboerne på Helhedens Voksenafdeling kan benytte sig af en lang række tilbud, alt efter ønsker og behov.

Muligheder:

 • Træning og støtte i forhold til at klare en almindelig hverdag.
 • Socialt samvær med ligestillede – og i trygge rammer.
 • 5 eller 10 timers ugentlig undervisning i almene skolefag, f.eks. dansk og matematik.
 • Særligt til rettelagt Ungdomsuddannelse (3 årigt STU-forløb).
 • Arbejdsmæssig beskæftigelse og afklaring i Helhedens kantine, gartnerværksted eller på udeholdet.
 • Praktikforløb uden for Helheden.
 • Hjælp til at fastholde eksisterende fritidsaktiviteter og komme i gang med nye.
 • Hjælp til at vedligeholde og udbygge socialt netværk uden for Helheden.
 • Fælles og individuelle fysiske aktiviteter (motion).
 • Krops- og psykoterapeutisk samtaleforløb.
 • Psykologsamtaler.
 • Månedlige samtaler med fast tilknyttet psykiatrisk lægekonsulent.