Motion og affald - en god kombi

by Anna Marie Degnbol 04. Marts 2020

Lørdag den 8. februar var tre beboere samt to personaler fra Helheden ude at samle affald på ruten fra St. Darum til Bramming.

De gik en tur på omtrent 9. kilometer, hvor de fik samlet hele 13 store affaldssække.

Mængden af affald var fordelt således, at der fra voksenafdelingen og frem til viadukten stort set ingen affald lå, men det gjorde der til gengæld på resten af ruten.

Det affald der blev fundet mest af var tomme øldåser, slikpapir, cigaretskodder og cigaretpakker.

Da gruppen nåede til broen ved hovedvejen, kørte to beboere og et personale til storskrald med det affald, de havde samlet på daværende tidspunkt. 

De var meget overraskede over den samlede mængde af affald, der lå i grøfterne og mellem træerne.

Efterfølgende har gruppen desværre oplevet, at der på trods af deres indsamling, igen ses meget affald på hele ruten.