Aktiviteter

Vi arbejder på at udvikle vores engagement i livet uden for Helheden. Det er ikke sådan, at man som beboer behøver føle sig klar til at kaste sig ud i alle mulige aktiviteter fra dag ét, men det er vores erfaring, at det kommer efterhånden - både lysten og en voksende forståelse for, hvad man egentlig kan som menneske. 

Her nævner vi nogle af vores tiltag. Vi tager udgangspunkt i beboernes og Darums behov, som det som regel lykkedes at få til at gå op i en højere enhed. Det er ikke faste tiltag, så du har som beboer også gode muligheder for at præge, hvad der skal ske.

Darum Idéforum

Darum Idéforum er startet som et samarbejde mellem Helheden og Darum Lokalråd. Darum Idéforum består af beboere fra Helheden, samt byens øvrige borgere – og er placeret som en arbejdsgruppe under Darum Lokalråd. Her kan byens borgere mødes for at arbejde med de lidt skæve ideer, der er med til at skabe fællesskab og liv i Darum - det kan være spontane rundboldkampe eller at bygge en skulptur, som kan hjælpe til at sætte Darum på det kulturelle landkort (læs mere om troldeprojektet nedenfor).

Det kan være en udfordring som psykisk sårbar at finde sin værdi og føle sig værdig til at deltage i fællesskaber uden for psykiatrien og familien. Derfor vil f.eks. en skulptur ikke kun bidrage til byens udtryk, men også være et vigtigt redskab i Helhedens arbejde, da den synliggør beboernes menneskelige ret til at indgå i meningsfulde fællesskaber, samtidig med at skulpturen tydeliggører de mange ressourcer, man har, også som psykisk sårbar. Dette både i fællesskabets arbejde med at etablere skulpturen, men i lige så høj grad som et symbol for de kommende beboere på Helheden.

På den måde tænkes projekterne i Idéforummet som en bro mellem samfundets fællesskaber og Helhedens beboere.

Læs mere i Bramming Ugeavis.

Vadehavsdagen

St. Darum holder hvert andet år en Vadehavsdag, hvor der informeres om vadehavet, hvordan det er at bo der, og der sælges forskellige produkter, som er produceret omkring Vadehavet. Der kan f.eks. være en, som viser, hvordan man passer får med en fårehund, der barberes får og der sidder en gruppe folk og spinder ulden og strikker med den. På den måde giver dagen et godt indtryk af livet ved diget.

I den sammenhæng har Helheden startet en tradition ved at deltage med en madbod. Her har vi forberedt lammeburgere og hjemmelavede pølser, som vi sælger til de mange gæster. Det er noget, som personale og beboere samarbejder om. Har man gode idéer som beboer, så er man meget velkommen til at byde ind og udvikle vores deltagelse på den måde.

Høstmarkedet

I efteråret arrangerer St. Darum et høstmarked. Høstmarkeder er en gammel tradition, hvor folk får mulighed for at fremvise og sælge deres produkter i en sammenhæng med godt humør. Det er altså ligeså meget en social ting, som det er en forretning.

Også her er Helheden godt tilstede - og personale og beboere brainstormer på, hvad de kan byde ind med. Folk i Darum har fået smag for Helhedens hjemmelavede pølser af lokal gris, så dem har vi gerne med. Men vi kan også bruge tiden op til, til at samle urter og lave sæbe på dem. Nogle fletter papirsæsker, som de kan sælges i. Andre fra Helheden går også op i at male sten, så de lavede en stand med det - hvilket samlede mange børn.

Trold

Projekt Myten Tager Form

Helheden har i samarbejde med Darum Lokalråd startet Darum Idéforum, hvor Darums borgere kan arbejde sammen om de lidt skæve og anderledes idéer. Vi er blandt andet gået i gang med idéudvikle et aktivitetsområde på Thors Banke, der skal bringe myten om troldene Thor og Breum til live. Tanken er at fundraise i løbet af 2020, og gå i gang med byggeprojektet i 2021.

Der bliver dog en række forskellige aktiviteter i området indtil 2021. Illustrationen er en foreløbig skitse fra kunstneren Bernd Hobohm, som er projektets kreative arkitekt.

Krattet på Thors Banke, hvor projektet skal placeres, er en gammel sandgrav, hvor man hentede sandet til at etablere sidediget med. Vi er meget begejstrede for at Ribe Digelag har givet tilladelse til at vi kan bruge området. Graverierne har efterladt området meget kuperet med gamle krogede og mosdækkede træer. Det giver en meget mytisk stemning, som passer perfekt til projektet.

Hele formålet med projektet er at skabe et arbejdsfællesskab, der skal føre til et område, som vi kan bruge sammen i Darum til forskellige arrangementer, som f.eks. fællesspisninger, stjernekiggeri, naturformidling eller mytefortælllinger. Midt i området kommer der til at stå et langbord med plads til 50 mennesker, hvor troldene Thor og Breum sidder for bordenderne med hver sin sten. Normalt ligger de to trolde i strid med hinanden og kaster stenene efter hinanden, men nu holder bordfreden, selvom de sidder og skuler efter hinanden.