Helhedens bestyrelse

Professionel bestyrelse
Helheden har en professionel bestyrelse sammensat af mennesker med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og alsidig erhvervserfaring.

Medarbejderne på Helheden er repræsenteret ved en bestyrelsesrepræsentant.
Helhedens ledelse sidder ikke i bestyrelsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Helhedens drift, budgetlægning og regnskabsaflæggelse og fungerer desuden i kraft af deres sundhedsfaglige, ledelsesmæssige, økonomiske, og pædagogiske uddannelser og erfaring som kvalificerede og professionelle sparringspartnere for ledelsen på Helheden.

 • Andreas Smidt - Bestyrelsesformand

  Andreas Smidt

  Bestyrelsesformand

  Formand for Helhedens bestyrelse siden februar 2006.
  Kandidat i Statskundskab.
  Stor erfaring som chef og underviser indenfor sygehusvæsenet.

  Se mere ›››
 • Erling Steffen Pedersen - Bestyrelsesmedlem

  Erling Steffen Pedersen

  Bestyrelsesmedlem

  Medlem af bestyrelsen fra juni 2020.
  Uddannet Cand. polit fra Københavns Universitet.
  Erfaring som leder af offentlige og private organisationer.

  Se mere ›››
 • Anette Bøjgaard Schleicher - Bestyrelsesmedlem

  Anette Bøjgaard Schleicher

  Bestyrelsesmedlem

  Medlem af bestyrelsen siden september 2022.
  Uddannet socialpædagog, erfaring fra socialpsykiatri, lektor på pædagoguddannelsen i Odense, medforfatter og redaktør til flere fagudgivelser indenfor pædagogik.

  Se mere ›››
 • Flemming Poulsen - Bestyrelsesmedlem

  Flemming Poulsen

  Bestyrelsesmedlem

  Medlem af bestyrelsen som medarbejderrepræsentant fra 2022.
  Uddannet pædagog og ansat som pædagogisk medarbejder på Helheden i 2020,

  Se mere ›››