Hvordan gør vi? 

Psykiatrisk behandling

Helheden har ansat sin egen psykiatriske lægekonsulent.

Vedkommende er speciallæge i psykiatri og har det lægefaglige ansvar for den behandling, som foregår på Helheden.

Konsulenten kommer på Helheden hver 4. uge eller efter behov, hvor vedkommende har samtale med beboere. Konsulenten kan endvidere kontaktes telefonisk i akutte tilfælde.

Der samarbejdes desuden efter behov med distrikts- og hospitalspsykiatrien.

Psykoterapeutiske samtaler og psykologbistand

Helheden har tilknyttet en ekstern kandidat i pædagogisk psykologi, som har mulighed for at afholde samtaler med beboerne på Helheden.

Coaching

I dagligdagen har personalet en anerkendende og coachende tilgang. Her fokuseres der på beboerens ressourcer og evne til aktivt at øve indflydelse på og tage ansvar for beslutninger og handlinger, som vedrører vedkommendes eget liv. Hovedparten af medarbejdere har en certificeret coachuddannelse.

Appreciative Inquiry (AI)

AI betyder ”anerkendende og værdsættende udforskning” og er en teori/metode skabt af David Cooperrider og Suresh Srivasta i 1980'erne.

Både som teori og metode bygger AI på en række grundlæggende elementer i den systemiske teori.

De grundlæggende elementer i AI er

 • Organisationer er menneskeskabte, sociale konstruktioner, hvor det gælder om at frisætte fantasi og evne til konstruktiv tænkning.
 • Vores mentale modeller, forestillinger og forventninger er bestemmende for både nuværende og fremtidige handlinger.
 • Undersøgelser og forandringer foregår samtidigt.
 • Potentialet for udvikling er større, når fokus ligger på positive oplevelser, erfaringer og ønsker.
 • Succeshistorier, som fortæller om ting der tidligere er lykkedes, bruges som en måde hvorpå man kan ”gøre mere af det, der virker godt”.

AI er ensbetydende med en anerkendende tilgang til det enkelte menneske, således at der er fokus på at

 • Samtale om muligheder.
 • Tale om, hvad der virker.
 • Skabe nye udsigter – i et helhedsperspektiv.
 • Finde ressourcer.
 • Støtte og påvirke gennem spørgsmål og samtale.
 • Tale om drømme, ambitioner og lyster - ressourcesprog.

Anerkendende pædagogik

Anerkendende pædagogik er et nyt begreb, som udspringer af teorien om Appreciative Inquiry - og som får mening, når det knyttes sammen med praksis og med historier og teorier om praksis.

Anerkendende pædagogik handler om, hvordan vi påvirker hinanden og skaber os selv og hinanden gennem de relationer, vi indgår i.

Anerkendende pædagogik handler ikke om at rose i flæng, men om at skærpe opmærksomheden på at vise anerkendelse og give udtryk for sin værdsættelse.

Mennesker, der mødes med en anerkendende tilgang i form af kærlighed og forståelse, bliver mere lærenemme og kreative, føler tryghed og bliver bedre i stand til at skabe egne meninger.

Sport og motion

Sports- og motionsaktiviteter er en integreret del af behandlingen på Helheden.

Aktiviteterne tilrettelægges i samarbejde med den enkelte ud fra interesse og fysisk kondition.

Der kan være tale om følgende aktiviteter:

Fitness i Esbjerg eller på det mindre lokale træningscenter, badminton, tennis, fodbold, svømning, cykling, løb og gåture.

Vi er med til at arrangere spontane rundboldsarragementer i Darum, hvor alle er velkommen.