Målgrupper

Helhedens målgrupper er unge og voksne med psykiatriske lidelser:

  • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd: Personlighedsforstyrrelse, kontaktafvisende, Borderline-problematik, spiseforstyrrelser mv.

  • Særlige psykiske lidelser/tilstande, som kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem (f.eks. psykotiske tilstande: skizofreni, endogen depression, autisme, Aspergers syndrom, stofbetingede psykoser).

  • Stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed.

Ungeafdelingen: Beboerne er ved indskrivning i ungeafdelingen 14 - 22 år.

Voksenafdelingen: Beboerne er ved indskrivning i voksenafdelingen fra 18 år.

Det overordnede formål med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats på Helheden er, ”at støtte den enkelte beboer i at blive i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt”.

Helheden modtager ikke personer med misbrug som hovedproblematik samt personer med svære personlighedsforstyrrelser og udadreagerende adfærd.

Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt på Helheden.