Målgruppe

Helhedens målgruppe er voksne med psykiatriske lidelser:

  • Angst

  • Depression

  • Forandret virkelighedsopfattelse

  • Personlighedsforstyrrelse

  • Spiseforstyrrelse

  • Selvskadende adfærd

  • Voldeligt overgreb

  • Autismespektrum

  • Opmærksomhedsforstyrrelse

Beboerne er ved indskrivning på Helheden fra 17 år.

Det overordnede formål med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats på Helheden er, ”at støtte den enkelte beboer i at blive i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt”.

Helheden modtager ikke personer med misbrug som hovedproblematik samt personer med svære personlighedsforstyrrelser og udadreagerende adfærd.

Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt på Helheden.