Dagens rytme

Alle steder har sine egne rytmer og Helheden er ingen undtagelse. I centrum for os er etableringen af en hverdag med fast rytme, vores fælles spisested, hvor personale og beboere laver mad til alle de, der har lyst, der er mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og sport, og vi har samtaler, både om livet generelt, men også faste samtaler, hvor vi snakker personlig udvikling ud fra fastlagte mål, og hvordan vi når derhen, hvor du gerne vil være.  

Miljøterapi

Målet for mange af de, der for en periode vælger at være en del af bofællesskabet på Helheden, er at blive bedre til at klare sig selv. Her er miljøterapien vigtig, da den er med til at etablere en daglig rytme, som du kan tage med dig ud, når du skal bo for dig selv.

Arbejdet med miljøterapien er derfor grundlæggende for dagligdagen på Helheden, hvor vi arbejder med det, som er nødvendigt for de fleste. Hygiejne, rengøring, faste måltider, indkøb. De praktiske gøremål, som får hverdagen til at glide. Men der er også god tid til at være sig selv, at gå ture, dyrke motion, eller hvad man måtte have lyst til.

Det er vores erfaring, at en god rutine kan følge mennesker resten af deres liv. Det er nu ikke kun rutinen i sig selv, som er afgørende, men ligeså meget følelsen af at tingene hænger sammen, og at man kan overkomme dem, som kan være en sejr. Det giver mere selvværd, når man føler, at tingene hænger sammen for en - man føler, at man formår tilværelsen.

Mad

Helheden har en kok ansat, som arbejder sammen med beboerne om at lave mad. Vi serverer varm mad kl. 12 på hverdage, hvor beboere, personale og eventuelle gæster spiser sammen. I weekenden og om aftenerne laver beboere og personale maden sammen. Der er også mulighed for efter aftale selv at lave mad og spise i egen lejlighed.

Vi sigter efter sund mad, som smager godt. Én gang om ugen har vi en vegetardag, en fiskedag, en dag med buffet, én gang er der mormor-mad (traditionel dansk mad), om fredagen er der brunch og ellers er de gode til at finde på spændende måltider i køkkenet.

Fritidslivet

E-sport, badminton, fitness og billard er nogle af de mange ting, som lokalsamfundet tilbyder. Det kan vi deltage i som enkeltindivider, hvis ikke vi tager afsted i grupper.

Foredrag, strikkeklub, læsekreds - se darum.dk 

Vi er også nogle stykker, som tager ind til Esbjerg en gang om uge, hvor vi tager i motionscenter.

Medicin og psykiatrisk behandling

For mange, som bor på Helheden, er medicinen et nødvendigt element i hverdagen. Derfor er en central opgave for personalet at sikre, at medicinen bliver givet i de rigtige doser og på det rigtige tidspunkt. Håndtering og dosering af medicin foregår efter gældende regler og krav fra styrelsen for patientsikkerhed. 

Vi har en speciallæge i psykiatri og sundhedsfagligt personale ansat, som har ansvaret for den psykiatriske behandling. 

Du har mulighed for mindst en gang om måneden at tale med vores psykiater for at sikre, at du får den rette medicin og behandling.

kokkensamtale 1000x650px

Samtaler og møder

Samtaler og møder er grundlæggende for udvikling, hvorfor de fylder en del i hverdagen. Vi arbejder med:

  • Ugesamtaler
  • Terapeutiske samtaler og coachende samtaler
  • Fællesmøder

Ugesamtaler

Vi har samtaler hver uge med den enkelte beboer.

Her drøftes:
Udfordringer og udviklingspunkter i forhold til at være beboer på Helheden. Der kan være behov for at drøfte praktiske problemstillinger i forhold til blandt andet økonomi, personlig hygiejne, transport, rengøring og oprydning.

Endvidere drøftes personlige udviklingspunkter. Det kunne for eksempel være relationer, begrænsninger som følge af angst og stemmer, eller manglende selvværd.

I forbindelse med ugesamtalerne aftales konkrete træningsopgaver, som der følges op på i de efterfølgende samtaler. Eksempelvis: Hvordan kommer jeg op om morgenen? Hvordan tager jeg kontakt til familie eller en ven?

Terapeutiske samtaler og coachende samtaler

Der er mulighed for individuelle psyko-terapeutiske samtaler og coachende her-og-nu samtaler. Samtalerne varetages af uddannede terapeuter og certificerede coaches.

Fællesmøder

En gang om ugen mødes beboerne for at planlægge den kommende uge og for at vende dagligdagen. Det er en god måde at sikre, at hverdagen glider og for lige at hilse på bofællerne.