Udviklingsprojektet Det Dannende Fællesskab

Med start i 2018 satser Helheden på et udviklingsprojekt, som skal udvikle metoderne inden for arbejdet med social inklusion. Vi startede med et pilotprojekt, som har givet så gode resultater, at vi udvikler tankerne yderligere. Beboere og personale fra Helheden og St. Darums andre borgere er gået sammen om at starte et Idéforum. Her har de afholdt spontane sportsevents, som rundbold, og de er lige gået i gang med et skulpturprojekt med fokus på myten om troldene Thor og Breum, hvor de vil søge midler til en skulptur, der bygges i samarbejde mellem beboere og borgere til fordel for områdets fællesskab og kulturliv. Læs mere her.

Beboerne har desuden deltaget engageret i Darums Vadehavsdag og Høstmarked, hvor de har produceret vadehavspølser, fåreburgere og sæbe, og de har afholdt kreative workshops. Det er blevet taget godt imod blandt landsbyens borgere, som gerne vil engagere sig yderligere i Helheden – med lokalrådet i spidsen.

Videre udvikling

Helhedens bestyrelse har derfor en vision om at bygge videre på dette arbejde og at nytænke yderligere med projektet, Det Dannende Fællesskab. I forhold til Darum vil vi gerne fortsætte det gode arbejde i Idéforummet og desuden deltage i byens forskellige arrangementer. Her drejer det sig altså primært om at konsolidere det, som vi har sat i gang, da det er tydeligt, at det har et stort potentiale.

Ved siden af dette er visionen at invitere Helhedens fremtidige beboere ind i et dannende, højskolelignende fællesskab, som rækker ud over institutionens rammer og inkluderer Darum. Vi vil gerne starte kursusvirksomhed, som kan danne det hele menneske, og som er åbent generelt for området.

F.eks. et kursus, hvor kursisterne går langs Vadehavet og sanker planter, for derefter at lære at tilberede dem, inspireret af lokale opskrifter, vil tiltrække folk fra Esbjerg og Ribe og sætte Darum på det lokale kort som vadehavsby. Beboerne kan undervises i psykisk sårbarhed internt i organisationen, de deltager i de åbne kurser, og de er med til at søsætte projekter i Idéforummet, som gavner byens beboere.

Vi rykker dermed følelsen fra, at beboere flytter til en institution, over til følelsen som kursister, der flytter til Darum for personlig udvikling og interesse. Tanken er altså todelt: der er en intern del, hvor beboerne rustes til livet uden for institutionen, mens de som kursister deltager i åbne kurser i det lokale liv, samt f.eks. madlavning, filosofi og religion sammen med andre interesserede.