Organisationsudvikling

På Helheden har vi i mange år arbejdet med at inddrage beboerne i deres behandling, så de får sat klare og positive mål for deres selvstændige fremtid. I 2017 hyrede vi en konsulent, som udarbejdede et spørgeskema, der kommer godt rundt om stedets arbejdsgange både fra beboernes og personalets perspektiver. 

Medarbejderne er blevet involveret fra starten: de skulle selv have indflydelse på hvilke spørgsmål, der stilles – ligesom de også skulle have mulighed for at svare på spørgsmålene. Vi nedsatte derfor en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, såvel som ledelsen. Gruppen tog udgangspunkt i tilsynets spørgeskema og forskellige trivselsundersøgelser blandt personalet, men ændrede det til mere dybdegående spørgsmål med direkte relevans for vores bosted.

Konsulenten producerede en rapport ud fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor han anbefalede en række forskellige tiltag baseret på, hvad beboere og personale havde fokus på. Du er meget velkommen til at skrive til os, hvis du er interesseret i at udveksle erfaringer.