Kontakt

Helheden

Feilbergvej 14, Store Darum
6740 Bramming

Telefon 75 17 95 20

Mail info@helheden.dk

CVR-nr 16640344

Visitation vedrørende døgnanbringelser, dagtilbud, og STU

Forstander Ann Hjort Thomsen - tlf. 21 77 11 19 mail ann@helheden.dk

Økonomi og administration

Souschef Sven Thomsen - tlf. 23 45 07 33, mail sven@helheden.dk 

Sekretær Anna Marie Degnbol, tlf.  30 95 07 31, mail rie@helheden.dk

Socialrådgiver

Jesper Andersen, tlf. 30 95 07 41, mail jesper@helheden.dk

Psykoterapeuter

Birthe Pedersen, tlf. 30 95 07 35, mail birthe@helheden.dk  

Eksterne konsulenter

Cand pæd pæd psyk Johnny Hvilshøj

Organisations- og metodeudvikling, Phd Henrik Lindberg Hansen - 2860 8971

Voksenafdelingen

Refshedevej 3, Store Darum
6740  Bramming
Personaletelefonnr. 40 40 90 85

Ungeafdelingen

Gl. Sognevej 1, Store Darum
6740  Bramming
Personaletelefonnr. 24 63 97 88

Kantinen

Møllebakken 2, Store Darum
6740  Bramming