Godkendelse Ungeafdelingen 

  • Efter aftale med Socialtilsyn Syd modtager Helheden op til 8 unge beboere.

  • Anbringelser sker efter Social- og servicelovens § 142.

  • Godkendelsen omfatter unge fra 14 år med en psykiatrisk lidelse.

  • Beboerne er ved indskrivning fra 14 - 18 år. Ved efterværn dog op til 22 år.

Godkendelse Voksenafdelingen 

  • Efter aftale med Socialtilsyn Syd modtager Helheden op til 13 beboere.

  • Anbringelser sker efter Social- og servicelovens § 107.

  • Godkendelsen omfatter voksne med en psykiatrisk lidelse.

  • Beboerne er ved indskrivning fra 18 - 50 år. 

Helheden modtager ikke personer med misbrug som hovedproblematik samt personer med svære personlighedsforstyrrelser med udadreagerende adfærd.

Indtagelse af alkohol og stoffer er ikke tilladt på Helheden.

Tilsyn og regodkendelse 

Siden d. 01.01.2014 har Socialtilsyn Syd udført det generelle tilsyn med Helheden. 
Helheden er blevet regodkendt d.11.6.2015. 

Tilsynet udføres efter fastsatte kriterier og indikatorer.

Der aflægges både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

De tilsynsførende taler med ledelse, medarbejdere, beboere og bestyrelsesmedlemmer.

Yderligere oplysninger om Helheden findes  på www.Tilbudsportalen.dk

Whistleblower 

Her kan du anonymt henvende dig til Socialtilsyn Syd om bekymrende forhold på et tilbud (bosted mv.).

Godkendelse 2016 
Tilsynsrapport 26.02.2019
Godkendelse af ændring 09.10.2019
Årsrapport 2019
Fødevarestyrelsens smileyordning
Styrelsen for Patientsikkerhed