Godkendelse 

  • Efter aftale med Socialtilsyn Syd modtager Helheden op til 22 beboere.

  • Anbringelser sker efter Social- og servicelovens §66, stk. 1, nr. 6, §107 samt §108.

  • Godkendelsen omfatter voksne med en psykiatrisk lidelse.

  • Beboerne er ved indskrivning fra 17 år. 

Helheden modtager ikke personer med misbrug som hovedproblematik samt personer med svære personlighedsforstyrrelser med udadreagerende adfærd.

Indtagelse af alkohol og stoffer er ikke tilladt på Helheden.

Tilsyn og regodkendelse 

Siden d. 01.01.2014 har Socialtilsyn Syd udført det generelle tilsyn med Helheden.  
Helheden bliver løbende regodkendt. 

Tilsynet udføres efter fastsatte kriterier og indikatorer.

Der aflægges både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

De tilsynsførende taler med ledelse, medarbejdere, beboere og bestyrelsesmedlemmer.

Yderligere oplysninger om Helheden findes  på www.Tilbudsportalen.dk

Whistleblower 

Her kan du anonymt henvende dig til Socialtilsyn Syd om bekymrende forhold på et tilbud (bosted mv.).

Godkendelse 2016 
Tilsynsrapport 09.08.2022
Godkendelse af ændring 06.07.2021
Godkendelse af ændring 09.11.2022
Årsrapport 2021
Fødevarestyrelsens smileyordning
Styrelsen for Patientsikkerhed