Samtaler og møder

Som en del af dagtilbudet afholdes følgende samtaler og møder:

  • Ugesamtaler
  • Terapeutiske samtaler og coachende samtaler
  • Kommunale statusmøder
  • Fællesmøder

Ugesamtaler

Der afholdes på et individuelt fastlagt tidspunkt en ugentlig samtale med hver enkelt elev.

Her drøftes:
Udfordringer og udviklingspunkter i forhold til at være elev i Helhedens dagtilbud.

I de tilfælde, hvor den unge bor i selvstændig bolig, kan der være behov for at drøfte praktiske problemstillinger i forhold til blandt andet økonomi, personlig hygiejne, transport, rengøring og oprydning.

Endvidere drøftes personlige udviklingspunkter i forhold til eksempelvis relationer, begrænsninger som følge af angst og stemmer samt manglende selvværd.

I forbindelse med ugesamtalerne aftales konkrete træningsopgaver, som der laves opfølgning på i forbindelse med de efterfølgende samtaler. Eksempelvis: Hvordan kommer jeg op om morgenen? Hvordan tager jeg kontakt til x?

Terapeutiske samtaler og coachende samtaler

Der er mulighed for individuelle terapeutiske samtaler ud fra Bodynamics teori og metode.
Endvidere er der mulighed for coachende samtaler.

Samtalerne varetages af uddannede terapeuter og certificerede coaches.

Kommunale statusmøder og forældremøder

Der afholdes opfølgende statusmøde med anbringende kommune 3 måneder efter at eleven er begyndt i dagtilbuddet.
Afholdelse af efterfølgende statusmøder aftales individuelt.
Helheden udarbejder i  samarbejde med den enkelte elev en statusrapport til møderne.

I statusmøderne deltager borgeren (samt forældre for mindreårige), repræsentanter fra anbringende kommune og personale fra dagtilbuddet.

Forældre til elever under 18 år får 1 måned efter opstart tilbud om en evaluerende samtale.
I samtalen deltager den unge, forældre og personale fra dagtilbuddet.
Forældrene til elever under 18 år har desuden mulighed for at rette telefonisk henvendelse til medarbejderne i dagtilbuddet.