Individuelle samtaler

Der foregår følgende samtaler:

Mentorsamtaler
Der afholdes en ugentlig mentorsamtale, hvor den unges udfordringer, succesoplevelser og udviklingspunkter drøftes og evalueres med henblik på at uddrage læring.
I forbindelse med samtalen er der mulighed for at justere den unges skema.

Terapeutiske og coachende samtaler
Alle unge tilbydes en ugentlig terapeutisk eller coachende samtale om mere dybtgående emner af personlig karakter.
Samtalerne tager udgangspunkt i her– og nu situationer. Der arbejdes ofte kropsligt og kognitivt ud fra Bodynamics teori og metode. 

Mulige temaer for samtaler
Angst, mangel på selvværd, grænsesætning.
At finde frem til egne ressourcer og træne sig i at bruge disse.