Undervisning i samfunds- og arbejdsmarkedsforhold

Der undervises i emner og temaer, som relaterer til den unges personlige og sociale udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. Der arbejdes desuden med at fremme den unges evne til at skabe og opretholde netværk i forhold til fritid, arbejde og personlige relationer.

Undervisningen er dialog– og praksisorientret

Der undervises blandt andet i:

 • Arbejdslivets spilleregler
 • At varetage en arbejdsfunktion
 • Samarbejde med andre
 • Være i kravssituationer og tage imod arbejdsopgaver
 • Give og modtage kritik på en hensigtsmæssig måde
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Organisationspsykologiske temaer
 • Jobsøgning
 • Virksomhedspil
 • Virksomhedsbesøg
 • Viden om privatøkonomi og budgetlægning